Što je to PKK
čemu služi i što nam ona govori

Svaka osoba koja ima mjesečna primanja ima svoju poreznu karticu (PKK), međutim mnogi ne znaju čemu ta kartica služi.

PKK je skraćenica za porezno knjigovodstvenu karticu, a ona sadrži podatke o obvezama, uplatama i obračunu kamata po osnovi poreza, doprinosa i drugih javnih prihoda koje utvrđuje i naplaćuje Porezna uprava. Drugim riječima, sva dugovanja i preplate poreznih davanja vidljiva su na vašoj PKK, bilo da imate svoj obrt, poduzeće ili koristite ePoreznu kao fizička osoba.

Uvid u PKK karticu moguć je putem ePorezne u koju se možete ulogirati putem sustava e-Građani ili certifikatom FINE.

Kako bi pregledali PKK za određeni datum potrebno je unijeti datum u kolonu Stanje na dan te odabrati gumb Prikaži. PKKKada odaberete opciju Prikaži otvara se novi prozor gdje možete vidjete svoja dugovanja ili preplate po različitim poreznim računima (mirovinsko, zdravstveno, dohodak i sl.).

Klikom na svaki pojedini račun moguće je vidjeti više detalja, kao što su točni datumi uplata prema poreznoj, porezna zaduženja ili pak obračunate kamate.

  • Ako je neki redak zelene boje (ima predznak „-„) tada je taj račun u preplati, odnosno uplatili ste više nego što je potrebno.
  • Ako je neki redak crvene boje (bez predznaka) tada po tom računu postoji dugovanje te je potrebno izvršiti uplatu.

Kolona koja je relevantna, odnosno koja prikazuje konačan iznos dugovanja, odnosno preplate nosi naziv Ukupno dospjelo, te po toj koloni vršite konačnu uplatu ako postoji dugovanje po pojedinom računu.

PKK 2

Odabirom (klikom na plavu poveznicu) određenog računa (u našem primjeru 1201 porez na dodanu vrijed.) otvaraju se njegovi detalji gdje možete vidjeti iznose uplata koje ste plaćali tijekom godine, ali i iznose za koje vas je zadužila Porezna uprava te koje je dospijeće za pojedinu uplatu.

PKK 3

Iz gornjeg primjera možemo po kolonama vidjeti sljedeće relevantne podatke:

  • Datum valute – prikazuje do kada je potrebno platiti pojedinu obvezu – primjerice, možemo vidjeti da je datum valute za plaćanje PDV-12 1. veljače 2021.
  • Datum knjiženja – prikazuje datum kada je na poreznoj upravi evidentirana pojedina transakcija
  • Vrsta knjiženja – prikazuje kratak opis transakcije. U gornjem primjeru Preplata se odnosi na višak uplaćenog iz prethodne godine, Uplata se odnosi na plaćanje od strane poduzetnika za PDV, dok PDV-12 se odnosi na predani PDV obrazac
  • Godina za koju se knjiži – prikazuje na koju godinu se odnosi pojedina uplata, obrazac i sl.
  • Duguje – označava iznos vašeg dugovanja prema Poreznoj upravi
  • Potražuje – označava iznos vaše uplate za pojedino dugovanje, te na ovaj način možete provjeriti poklapa li se ovaj iznos s vašom izvršenom uplatom prema Poreznoj Upravi te može predstavljati dodatnu kontrolu

Kada ste ustanovili da imate određeno dugovanje, ePorezna omogućava generiranje podataka za uplatu s točnim IBAN-om te pozivima na broj klikom na opciju Generiraj podatke za uplatu. 

PKK 4

 

Pregled naloga za plaćanje nakon odabira opcije Generiraj podatke za uplatu.

PKK 5

Potpuno automatski Odvjetnički Proces
Na ovo smo možda i najviše ponosni